"עולם ישן עדי היסוד נחריבה"

אלו הם מילותיו של ההמנון ששרו המהפכנים בברה"מ. על אותן חורבות הם בנו "עולם חדש" של קומוניזם כפוי ואכזרי.

המין האנושי נחשב תמיד למפותח יותר מהחי, שיותר מפותח מהצומח, והצומח יותר מהדומם. יוצא שהעולם הוא שרשרת התפתחותו של המין האנושי כתוצאה מהחוליות שמתחתיו שבנו אותו.

אז איזה "עולם ישן" החריבה המהפכה הזו?

המהפכנים החריבו שלב בשרשרת ההתפתחות החברתית [צאריזם?פיאודליזם?] במטרה להשליט שלב חברתי נוסף שהם קראו לו קומוניזם. לדעתם הם החליפו חוליה ישנה בחדשה.

מה המשמעות לקיומה של מערכת הקשר הזו הנקראת עולם?

שדמותו של העולם נקבעת על פי מערכת היחסים החברתית המרכיבה אותו.

אם כך, מהו עולם חדש?

עולם חדש הינו מערכת יחסים טובה ונכונה בין אנשים המתקיימת על השפעה ונתינה לזולת ולא על חורבנו. אחרת הוא לא חדש.

מי שמסתיר מאיתנו השגה זו, הוא הטבע האגואיסטי שלנו. זה שרודף תענוג ובורח תמיד מייסורים. רצון לקבל לעצמו בעיקר על חשבון אחרים.

לכן כול ההיסטוריה של העולם המתראה לעינינו ושל המין האנושי, הינה תוצאות בלבד מרצף בלתי פוסק על ציר הזמן של הסתרת הטוב וגילוי הרע שלא נותן לנו לחיות ביחד.

זו הסיבה שמתגלה עכשיו לכולנו חכמת הנסתר. רק בדרך שלה ובמימוש שיטתה ניתן יהיה להוציא אותנו מהסתרה לגילוי עולם חדש וחיים חדשים