מהו אישור תב"ע?

  • Post Author:
  • Post Category:אש

אחד המשאבים היקרים במדינת ישראל היא הקרקע אשר צריכה לספק מגוון רחב של שירותים, לרבות דיור של התושבים. ועל מנת להבטיח כי הקרקע אכן תספק צרכים שונים מלבד הדיור, אישור תב"ע אמור לקחת בחשבון גם משתנים עירוניים שונים בעת התכנון כמו תכניות תרבותיות, כלכליות, חברתיות ותכנון פיזי של האזור. תכניות אלו יצטרכו לקחת בחשבון את אותם משתנים גם ביחס אל הבית, השכונה, הרחוב או עיר אשר המוגדרים על ידי גורם עירוני או ממשלתי. מסמך מסוג זה אמור להיערך על ידי אדריכל מוסמך על מנת לעמוד בדרישות השונות של השטח המבוקש, לאחר מכן היא מועברת אל גורמים מאשרים.

איך בנוי אישור תב"א?

הבקשה בנויה כולה על תשריט ונספחים שונים, אשר אמורים לכלול את מפת האזור ואת בקשות השינויים שיעשו עם הקמת הבניין, אלו יכללו אזורים סמוכים אל הנכס, ושינויים שונים הקשורים אל תכנון הנכס והבנייה שלו. אלו יתבססו על פי נוהל שנקבע בשנת 2006 וקבע כי כל הבקשות יעשו בצורה אחידה של שרטוט ומסמכים רלוונטים, תחת סימונים שונים המגדירים את על המפה את האזורים כמו אזור ציבורי, מסחרי ועוד. 

שלבים בקבלת אישור תב"ע

התכנית אשר אמורה להיערך על ידי אדריכל מוסמך, נעשית בהתאם לתנאים והתקנות בשטח המבוקש. עם סיום הכנת המסמך יש לפנות לועדה לתכנון ובנייה בכדי לבדוק תב"ע קיימת לאזור, לאחר קבלת הנתונים המתאימים יוכל היזם להסיק אילו שינוים עליו לבצע בהגשת הבקשה או שישנה אפשרות להקים בניין על פי רצונו. עם סיום התאמת התכנית שעשה היזם, תשלח הבקשה אל הועדה המקומית לבנייה ובמידה וזו תאשר תשלח הבקשה אל הועדה המחוזית לעיון בבקשה. במידה ואכן שני הועדות אישרו את התכנית, היא תועבר לשלב פרסום של התכנית והפקדה שלה ואחריה תכנס לשלב מתן תוקף. אישור זה עלול לקחת מספר לא קטן של חודשים ובמקרים שונים אף שנים, אלו עלולים להתעכב עם מורכבות הבנייה והאזור המבוקש.

מי לא צריך אישורי תב"ע?

אישורי תב"ע מתייחסים בעיקר אל שינוים מהותיים בתמהיל האזור המבוקש, אלו כמו שציינו אמורים לקחת בחשבון לא מעט גורמים שונים שאמורים להשפיע על חיי התושבים לאורך זמן הבנייה וגם כאלו אשר ישפיעו עם השלמת המיזם. אך לא כל בנייה בשטח עירוני מחייבת תב"ע וישנם לא מעט חריגים, למשל במידה והיזם מבצע עבודות חידוש וחיזוק לבניין, אין הוא חייב להמציא אישור תב"ע. הדבר רלוונטי גם עבור יזמים המבצעים התחדשות עירונית והוספה של קומות, מרפסות מעליות ולעיתים גם חניה. במידה והשינוים המבוקשים אינם מפריעים למרקים הקיים ושאינם "חורגים" מגבולות הנכס בצורה המקורית שלו בתב"ע, אין צורך בקבלת אישור זה.